תפילת השלווה

חלק קטן מתפילתו של סנט פרנסיס מאסיסי,  משמשת את הקבוצות האנונימיות למיניהן: “אלי תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם את האומץ לשנות...

תוכן זה זמין לגולשות מנויות ברמה ענקית פלוס חודשי ‎ו ענקית פלוס שנתי בלבד.
התחברי הצטרפי עכשיו