תפילת השלווה

חלק קטן מתפילתו של סנט פרנסיס מאסיסי,  משמשת את הקבוצות האנונימיות למיניהן: “אלי תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם את האומץ לשנות...

תוכן זה זמין לגולשות מנויות ברמה ענקית פלוס שנתי ‎ו ענקית פלוס חודשי בלבד.
התחברי הצטרפי עכשיו