תפילת השלווה

חלק קטן מתפילתו של סנט פרנסיס מאסיסי,  משמשת את הקבוצות האנונימיות למיניהן:

“אלי תן בי את השלווה

לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם

את האומץ לשנות אשר ביכולתי

ואת התבונה כדי להבחין בינהם

Responses