תפילה

תפילה היא  משהו מאוד אינטימי

בינך לבין עצמך,  בינך לבין אלוהייך

את יכולה להתפלל ללא מילים,

את יכולה לומר את הדברים בתוכך,

את יכולה להשתמש בתפילה מתוך ספר תפילה

את יכולה לשאת את התפילה בציבור

את יכולה להתפלל בכל דרך,  בכל זמן

תפילה היא אישית, פנימית, אינטימית

במיוחד כשאת  מוציאה אותה מהלב.

Responses