מערכת העצבים

מערכת העצבים היא המערכת החשמלית שמפעילה את הגוף בכמה רמות.

המערכת נחלקת בכמה צורות:

מערכת עצבים מרכזית – מערכת ההפעלה והעיבוד שלנו

מערכת עצבים היקפית – המערכת שמחברת את הגוף עם מערכת העצבים המרכזית

זו נחלקת שוב:

מערכת העצבים הרצונית (סומטית) –  מפעילה את השרירים הרצוניים שלנו

מערכת העצבים האוטומטית (אוטונומית)

זו נחלקת שוב:

מערכת סימפטתית – פועלת בחירום, סכנה.

מערכת פראסימפטתית –  פועלת במצב רגיעה (אמורה לתפקד רוב הזמן)

Responses