מוקדי חירום

מוקדים שפועלים 24/7ער”ן –  עזרה ראשונה נפשיתכתובת אתר http://www.eran.org.ilחיוג מקוצר  1201לניצולי שואה   שלוחה 4 או בטלפון    1-800-24-1201לחיילים ומשפחותיהם  2201*לדוברי רוסית  שלוחה 3  או  1-800-241-201לדוברי ערבית  שלוחה...

תוכן זה זמין לגולשות מנויות ברמה ענקית פלוס חודשי ‎ו ענקית פלוס שנתי בלבד.
התחברי הצטרפי עכשיו