מדיניות פרטיות

הקדמה

מאחר ש ‘ענקית‘ (להלן “החברה”)  מכבדת את פרטיות המשתמשות באתר שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-“האתר”), הריני מפרסמת את מדיניות החברה ביחס להגנת הפרטיות באתר, ומתחייבת כלפי המשתמשת לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר כיצד נוהגת החברה ביחס לפרטיות המשתמשות באתר, וכיצד היא משתמשת במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשות באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

ענקית היא קליניקה, ולכן עוסקת בפרט. טיפול ואימון ויצירת שינוי עמוק בחיי המשתמשות, מחייב חשיפה אישית., לכן לא מתאפשר באתר פרסום אנונימי. את כן יכולה להשתמש בגלוי בכינוי, (ולהשאיר את שמך המלא חסוי) עם זאת, הכינוי יזוהה תמיד עם הפרופיל שלך ועם מה שאת כותבת באתר.

היות ו ענקית היא בית שמציע סביבה בטוחה, נוקטת ענקית בנהלים שימנעו ככל האפשר פגיעה בגולשות.  לשם כך, חלה עליך חובה למסור מידע אמיתי בהרשמה, מספר תעודת הזהות שלך נשמר (חסוי) וכך גם ה- IP שלך. אני מעודדת לפרסם תמונה אמיתית של פנייך. מידע זה חשוב במיוחד למי שהופכות להיות מנויות בתשלום, וחשופות למעשה לפרטים אישיים ולפרטיותן של משתמשות אחרות באתר. זה מיועד קודם כל כדי לשמור עליך!

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאת מוסרת ביודעין, לדוגמה בעת שתירשמי לאתר או תרכשי בו מוצרים או שירותים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, מידע על מיקום, כתובת האינטרנט ((IP שממנה גלשת, על המחשב שלך והדפדפן בו את משתמשת, העמודים שבהם צפית, פרסומות שקראת באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספים נשמרים במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

נתוני האשראי שלך נשמרים בחברת האשראי שמבצעת את הגבייה.

שימוש באתר

בתהליך שלך באתר את מספרת את סיפורך ומשתפת במידע אישי (בפרופיל, בפוסטים, בקבוצות ובפורומים). החברה פועלת ככל שניתן להגביל את החשיפה של חומרים אישיים אלו, לנשים שאינן בתהליך. בנושאים רגישים במיוחד מגבילה החברה גם גולשות משלמות שזה לא רלוונטי להן, ומנהלת את התהליך בקבוצות סגורות וסודיות, ובפורומים בהתאם.

החברה מפעילה מערכת אוטומטית שאוספת מידע על השימוש שלך באתר, כדי להקל על מתן ליווי מותאם אישית (ככל שניתן), כדי לאתר אתגרים שעוצרים את התהליך שלך, כדי להגדיל את מה שאת יכולה להפיק מהאתר, וכדי להגדיל את הסיכוי לזהות אצלך מצבי חירום שכדאי להתערב בהם. זה קורה בעיקר בשלבי הכניסה לתהליך (כשאני לחלוטין לא מכירה אותך),  ובהמשך –  במצבי קיצון, בתחומים מסוימים של האתר.

אבטחת מידע

אתר החברה מנוהל על שרת פרטי ייחודי, ללא שותפים, כדי להגדיל את האבטחה. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע, וככל שזה יתאפשר נרחיב ונגדיל את ההגנה עם הזמן. עם זאת, עד כמה שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

לשם שיפור תפקוד האתר לנוחיותך, ולאבטחת המידע, עושה החברה שימוש באתרים שזה השירות שהם נותנים. יתכן שהם יוכלו לראות את ה- IP שלך. שאר הנתונים האישיים שלך לא חשופים.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • להגן עליך!
 • לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר.
 • לרכז עבורך, לנוחיותך, את המידע שאת רוצה לראות בדף הפרטי שלך באתר.
 • לאפשר לך לבחור מי תראה את פרסומייך ומי לא.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, לפי צורך הגולשות באתר.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך.

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. 

 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלי לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשות באתר.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכשי מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצעי באתר, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר החברה  משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי לאמת פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדקי בקובץ העזרה של הדפדפן שבו את משתמשת.

פרסומות של צדדים שלישיים

כרגע אין פרסומות באתר. כשיהיו, הן תהינה בעיקר פרסומות של החברה.

עם זאת, במידה והחברה תחליט להתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתר, יחולו שינויים

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל [email protected]   או בדואר רגיל אל: ת.ד. 3281 באר שבע, 8413201.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  את זכאית על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר, ו/או יישלח אליך מייל לכתובת המייל שרשומה בפרופיל שלך.