זוגיות

כבני אדם אנחנו אמורים לחיות בזוגיות כי זה משמר את הקיום שלנו, מאפשר לאנושות להמשיך ולהתקיים.  היצר הזה של העברת הגנים שלנו הוא בסיסי ונכון לכל יצור חי.

אלא שהאנושות הביאה את העולם למצב של התפוצצות אוכלוסין, ובד בבד פיתחו חבריה מודעות אישית עמוקה שהביאה לחידוד האינדיווידואליות והצורך לחיות לבד.

נכון להיום, ניתן לראות סוגי זוגיות שונים, שמתבססים על צרכים אנושיים שונים, לצד גברים ונשים

שבוחרים לחיות ללא זוגיות קבועה או ללא זוגיות בכלל.

הדבק שלכאורה אחראי על יצירת זוגיות הוא אהבה או התאהבות. ענקית מתייחסת לזוגיות ממקום מאוד ענייני ומעשי, בוחנת את הכוחות הקיימים, ממוקדת במטרות שלך ובעתיד אותו את רוצה ליצור.

ענקית מובילה אותך לשנות את עצמך כדי ליצור את הזוגיות שאת רוצה.

יתכן שהדרך היחידה להגיע לזוגיות הרצויה לך היא עם בן זוג אחר…

למה?

פשוט!  כי את יכולה לשנות את עצמך,  לא אף אחד אחר. השינוי שלך את עצמך ישנה את הזוגיות שלך, הוא יכול לשנות את בן הזוג שלך,  אבל לא חייב,  וגם אם ישתנה – לא בהכרח לכיוון שאת רוצה.

Responses