המערכת הסימפתית

מערכת שפועלת בשעת חירום.

כשאנחנו בסכנה,  הגוף מגיב אוטומטית ונערך לתגובה מהירה.

אנחנו נגיב באחת מ- 3 צורות שנקראות:  שלושת ה-  F-ים:

Fight    –  לחימה

Flight   –  בריחה

Fright   –  קיפאון

זו מערכת שאמורה לפעול מהר,  אינטנסיבי ולזמן קצר.

זו מערכת ש”עולה” לגוף בהרבה אנרגיה ובריאות.

זו הבעיה של העולם המערבי!

היא עובדת הרבה מדי,  בלי סיבה ממשית.

בעולם של פעם היא הופעלה בסכנה של חיות טרף ומלחמה

היא הופעלה בעת ציד,  מחלה וכדומה.

בעולם של היום, היא מופעלת מ-  STRESS,

וזה יש לו הרבה סיבות, שאין להן כלום עם התיפקוד של המערכת.

רוב הגורמים ל- STRESS לא דורשים נשימה מוגברת, או לב מואץ  או שרירים לריצה.

Responses