איך כותבים מכתב?

את צריכה: בלוק מכתבים עבה (או ערימת דפים) כמה עטים / עפרונות (לא לשכוח מחדד ומחק אם בחרת בעפרון) חשוב כדי שרצף הכתיבה לא יופסק...

תוכן זה זמין לגולשות מנויות ברמה ענקית פלוס שנתי ‎ו ענקית פלוס חודשי בלבד.
התחברי הצטרפי עכשיו