סליחה

סליחה היא מילה טעונה. קודם כל כי יש לנו רשימה של אנשים שצריכים לבקש מאיתנו סליחה. וגם… יש לנו רשימה של אנשים שרוצים מאיתנו סליחה…