משימה שמינית

חזרי לפורום מסלול התחלה ושתפי אותנו בשאלות ובהתלבטויות.

שאלי אותנו שאלות פשוטות שהתשובות עליהן יכולות לסייע לך בהחלטה.  אף אחת לא יכולה להחליט עבורך.

אפילו אני,  רק אשקף לך את מה שאת אומרת מתחת לדברים.

תפרטי את הסיפור שלך ואת ההתלבטויות ככל שאת יכולה.

להקשיב לעצמך,  זה כלי חשוב כדי להגיע להבנות.

 

פרסמי בפיד שלך פוסט החלטה על המיקוד שלך,  ופרטי בו את העזרה שהיית רוצה לקבל מהקהילה וממני.

Responses