סיפורים נפוצים שתובנה בצידם.
המקורות רבים, הסיפורים רצים חופשי ברשת ובאים מתרבויות שונות.
פינה חביבה לאתנחתא.