מפרק הוא אותו מערך שמחבר בין שתיים או יותר עצמות ומגדיר את טווח וכיווני התנועה שלהן.
יש לנו מספר סוגים של מפרקים, חלקם כמעט ללא תזוזה (כמו למשל בין עצמות הגולגולת), חלקם מורכבים ומועדים לפורענות.

עקרונית, רוב המפרקים אמורים להיות בתנועה ויש עליהם רמות עומסים שונות ודרישות תיפקוד מגוונות.