חבלי לידה – עברנו משוכה ראשונה

שבועיים מאז קיבלתי אור ירוק להכניס גולשות לאתר.

בעיות קשות בכל מערכת הרישום

כל פעם נדמה היה שזה איכשהו עובד ושוב היו בעיות.

התנגשות בין שניים מהפלגינים המרכזיים באתר:

1. מערכת הרישום

2. המערכת החברתית.

היום זה סודר ותוקן,  אבל הגרפיקה של המערכת החברתית השתבשה

שוקי שוב נרתם לעבודה.    :THANK-YOU:

זה כל כך מרגיז לעשות עבודה כפולה!!

ובכל זאת שמחה  😀   אפשר להירשם   אפשר להירשם

Responses