החלמה מטאורית

שעתיים לאחר שניתחתי את החולי, הכל התפוגג כלא היה.

עבדתי כל הלילה עד שבאמצע היום התעייפתי והלכתי לישון.

הכל התאזן בתוך כמה ימים כשאני מכוונת נכון יותר ומחלקת נכון יותר את העומס

הללויה!

Responses