הפרעות אכילה נולדות בשנה הראשונה

הפרעות אכילה נולדות בשנת החיים הראשונה. לרך הנולד יש שני צרכים בסיסיים קריטיים:  אוכל וחום ואהבה. צרכים אלו מתערבבים אצל התינוק, לרוב כי הם מעורבבים...

תוכן זה זמין לגולשות מנויות ברמה ענקית פלוס שנתי ‎ו ענקית פלוס חודשי בלבד.
התחברי הצטרפי עכשיו