תרגילים שקודם כל נותנים מענה למי שלא יכולה לרדת למזרון.
מתאימים גם לתרגול במשרד, ליד המחשב, על הספסל בתור ל… דואר / קו"ח ועוד