היחסים שלנו עם ההורים שלנו – אלו שהרו אותנו, אלו שאינם, אלו שגידלו אותנו, אלו שאימצו אותנו וכדומה